Catàleg de la tipografia FF DIN

Catàleg per mostrar la tipografia FF DIN. Projecte fictíci.