RSS

Blog

Cóm desenvolupar un projecte gràfic?

11/01/11
Sergi B. Garcia

‘Desarrollo de un proyecto gráfico’ és un llibre editat per Index Book, de caire pràctic i dirigit a tothom que s’inicia a la professió del disseny gràfic, encara que aniria bé que tothom en fés una repassada. Nosaltres n’hem coordinat la realització i part de la producció.

La estructura del llibre respon al suposat sentit comú que apliquem els dissenyadors en la nostre gestió de projectes gràfics: gestió del projecte/client, l’entorn de treball, disseny, recursos visuals (tipografia, fotografia  i il·lustracions) i tipografia. La metodologia proposada finalitza amb els aspectes relacionats amb la producció, sense deixar de banda un glossari de termes molt útils i una bibliografia essencial.

Continguts


El procés de disseny gràfic. Roseta Mus i Oiahana Herrera.
El disseny gràfic és un procés per mitjà del qual es resol gràficament un problema de comunicació existent entre el client i el seu públic. Aquest procés, és un procés creatiu.

2. L’entorn de treball. Albert Carles.
L’entorn de treball d’un dissenyador gràfic, des de finals dels anys 80, està format fonamentalment  per una sèrie d’eines informàtiques tant a nivell de maquinari com aplicacions, que permeten resoldre la major part del desenvolupament d’un projecte gràfic.


3. Composició. Rita Gual

En disseny gràfic, la composició fa referència a la tasca de coordinar, és a dir disposar diferents elements gràfics segons una idea, per a aconseguir un resultat estètic i equilibrat.


4. Color i imatge.  Sergi B. García

Aquest capítol proposa el coneixement de recursos gràfics com la tipografia, la il·lustració o la fotografia per ajudar a comprendre i construïr sistemes visuals i assolir crear missatges específics.

5. Fotografia. Eduard Olivella
Es pretén definir que és i com es genera una imatge digital, els diferents formats  d’arxius, el software pel seu tractament, els típus d’imatge, etc…

6. Il·lustració. África Fanlo.

Aquest capítol intentarà aclarir els dubtes i interrogants que puguin sorgir a moment d’incloure il·lustracions en projectes gràfics.

7. Tipografia. Marc Salinas.

Hi ha tota una sèrie d’aspectes tècnics e històrics que el dissenyador deu considerar abans de fer servir una tipografia per a qualsevol projecte. La selecció correcta, l’estil, l’organització jeràrquica i el seu corresponent ordre estructural per a la creació de paraules o textos són elements claus per a que tot projecte gràfic finalitzi amb un resultat  satisfactori.

8. Pre-impressió i impressió. Laia Blasco
El dissenyador deu tenir  present, des del començament, el procés productiu, i per això precisa tenir coneixements sobre la producció impresa.