Disseny web SmarType

SmarType pretèn ser un sistema que permeti generar multiples tipografies diferents, a partir de modificar variables. Aqui en podeu provar un exemple:

Provar el sistema SmartType