Identitat corporativa per IN [···]

Projecte d’Identitat corporativa per a l’empresa IN [···], realitzat en col·laboració amb el dissenyador gràfic Alberto Matallana. Projecte fictici.