Imatge corporativa Delta Mission

Imatge corporativa Delta Mission utilitzada com a eix d’animació d’una formació.