Invitació i cartell per a l’exposició Type Directors Club 2007

Disseny de cartell i invitació per a la exposició Type Directors Club 2007. Generat a partir de programació – Python-, el cartell consta de milers de línees de text disposades aleatòriament.