Pàgina web Memoria.cat

El projecte es va dissenyar mantenint una estructura de navegació comuna, àgil i intuïtiva per als diferents blocs informatius però preservant la identitat de cadascun d’ells.

Visitar pàgina web