Revista Wixim [Control]

Projecte editorial per a una publicació periòdica experimental basada en el concepte de la videovigilància. Paral.lelament es va dissenyar la tipografia Control aprofitant els perfils de les mateixes càmeres. Fictici.